ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Mitsikostas Portrait Cropped x200 Pixels Width

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας

Οι κεφαλαλγίες αποτελούν δημόσιο πρόβλημα υγείας,  με μεγάλη επίπτωση στην προσωπική και δημόσια ζωή. Μαζί με τη χρόνια οσφυαλγία και την κατάθλιψη, αποτελούν τις συχνότερες αιτίες  χαμένης ζωής  λόγω αναπηρίας παγκοσμίως. Παθήσεις που έχουν μεγάλο ρίσκο θανάτου, ή κινητικής-νοητικής αναπηρίας, όπως οι παθήσεις της καρδιάς, ο καρκίνος και οι άνοιες, κατατάσσονται πολύ χαμηλότερα στις συγκριτικές αυτές μελέτες για την επίπτωση των παθήσεων στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η δημόσια υγεία και η ιατρική επομένως επικεντρώνουν  την προσοχή τους σε καταστάσεις που δεν μικραίνουν τη ζωή αλλά την καταρρακώνουν, όπως η κατάθλιψη και ο χρόνιος πόνος.
Οι κεφαλαλγίες δεν έχουν τη δέουσα αναγνώριση σε όλα τα σημαίνοντα επίπεδα και άξονες.  Στον  ιατρικό κόσμο,  οι ίδιοι οι γιατροί υποτιμούν το χρόνιο πόνο και τον αντιμετωπίζουν συχνά σαν υπερβολική αντίδραση των ασθενών, όπως δηλαδή και οι απλοί πολίτες, που είναι απόρροια της ελλιπούς εκπαίδευσης. Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής περιλαμβάνει μόνο 2 ώρες θεωρητικού μαθήματος στην 6χρονη εκπαίδευση. Παρόμοιος είναι ο χρόνος εκπαίδευσης σε όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, κυμαινόμενος από 2-4 ώρες για το συχνότερο σύμπτωμα προσέλευσης ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών παγκοσμίως! Η υποτίμηση αυτή επεκτείνεται και στον εργασιακό και οικογενειακό χώρο,  μεγεθυμένη πολλαπλά.
Ένας  από τους βασικούς σκοπούς της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας είναι η ενημέρωση του ιατρικού κόσμου για τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος των κεφαλαλγιών, όπως αυτό καταγράφεται σε όλες τις σύγχρονες μελέτες. Ο κεφαλαλγικός ασθενής δεν είναι σωματοτρεπτικός ή «υστερικός». Η χρόνια κεφαλαλγία, είτε είναι ημικρανία, είτε κεφαλαλγία τύπου-τάσεως, είτε αθροιστική κεφαλαλγία σπανιότερα, είναι μια δραματική κατάσταση που απαιτεί ειδική θεραπεία σε ειδικό κέντρο, από εξειδικευμένο προσωπικό, που μόνο τα ιατρεία κεφαλαλγία μπορούν να προσφέρουν.
Η κεφαλαλγία αποτελεί μια ειδική μορφή πόνου, που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του χρόνιου σωματικού πόνου, όπως είναι ο καρκινικός πόνος. Ο τρόπος αντιμετώπισής της, όπως σκιαγραφείται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών προς τους γ ιατρούς, αποτελεί σημαντική αρμοδιότητα της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Το περιοδικό «Κεφαλαλγία» εξακολουθεί να εκδίδεται και να υπηρετεί αυτούς τους εκπαιδευτικούς αλλά και επιστημονικούς σκοπούς, περιλαμβάνοντας κατευθυντήριες οδηγίες, τις νέες παγκόσμιες κατατάξεις των κεφαλαλγιών, καθώς και επιστημονικά άρθρα.
Η ενημέρωση του κοινού είναι επίσης ένας άλλος βασικός σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Η ταυτοποίηση και αύξηση των Ειδικών Ιατρείων Κεφαλαλγίας, καθώς και η λειτουργία τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς όρους είναι σημαντική βοήθεια στον κεφαλαλγικό ασθενή.

Οι κύριες δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας προσανατολίζονται στην εκπλήρωση των παραπάνω  σκοπών  που θα προσπαθήσω να φέρω εις πέρας  στη διάρκεια της θητείας μου, μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους που με πλαισιώνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί  συνέχεια των κόπων προηγούμενων γιατρών που ίδρυσαν, έθεσαν τους βασικούς  σκοπούς  και καθιέρωσαν αυτή την επιστημονική εταιρεία, τους οποίους τιμώ και ευχαριστώ θερμά.

Δήμος-Δημήτριος Δ. Μητσικώστας
Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας