Σκοπός της εταιρείας

Η Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας (Ε.Ε.Κ.) είναι μία Πανελλαδική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1991.Οι κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι:

  • Η επιμόρφωση των Ελλήνων ιατρών μέσω τακτικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνάρτηση με τη διεθνή εμπειρία και πρόοδο.
  • Η προαγωγή της έρευνας Ελλήνων ιατρών στην Κεφαλαλγία